ΤΥΠΟΣ ΠΙΣΙΝΑΣ

ΤΥΠΟΣ ΠΙΣΙΝΑΣ

Νεο Καταλόγος 2014 (12mb)

Ανάλογα με τον τρόπο κατασκευής, οι πισίνες διακρίνονται σε χτιστές και προκατασκευασμένες, παρουσιάζοντας μεγάλες διακυμάνσεις στο κόστος. Στην πρώτη περίπτωση, αφού ολοκληρωθούν οι εργασίες εκσκαφής του εδάφους, η πισίνα καλουπώνεται εξαρχής και χτίζεται από μπετόν ή εκτοξευόμενο σκυρόδεμα, ενώ στη δεύτερη συναρμολογείται και τοποθετείται αμέσως μετά από την εκσκαφή. Οι προκατασκευασμένες πισίνες, ανάλογα με τον τρόπο τοποθέτησής τους, χωρίζονται σε μόνιμες και προσωρινές. Οι μόνιμες παραδίδονται με τον απαραίτητο εξοπλισμό λειτουργίας και τοποθετούνται βυθισμένες στο έδαφος πάνω σε στρώση αδρανών υλικών ή ελαφρά οπλισμένου σκυροδέματος. Παράγονται σε τυποποιημένες διαστάσεις, μορφές και μεγέθη σύμφωνα με το καλούπι που διαθέτει ο κατασκευαστής. Οι προσωρινές τοποθετούνται χωρίς προεργασία πάνω στο έδαφος, σε επίπεδη και ομαλή επιφάνεια, έχουν σχήμα κυκλικό ή ορθογώνιο και απλό εξοπλισμό. Κατασκευάζονται από μια ανθεκτική μεμβράνη με μεταλλικό σκελετό, έχουν σχετικά μικρό βάθος και μεταφέρονται εύκολα. Για την κατασκευή ή τοποθέτηση μιας προκατασκευασμένης πισίνας, το άνοιγμα πρέπει να είναι μεγαλύτερο από τις διαστάσεις της.Οι χτιστές πισίνες κατασκευάζονται από μπετόν (στο στάδιο της σκυροδέτησης προβλέπεται ο εντοιχισμός των δικτύων και των φωτιστικών), ακολουθεί το σοβάτισμα με στεγανή, πατητή τσιμεντοκονία και η διαμόρφωση της τελικής επιφάνειας με ειδικού τύπου πλακάκι ή χρώμα. Οι πισίνες από εκτοξευόμενο σκυρόδεμα (gunite) έχουν τη δυνατότητα να πάρουν οποιοδήποτε ακανόνιστο σχήμα. Μετά από την εκσκαφή τοποθετούνται στα τοιχώματα τα υδραυλικά και τα ηλεκτρικά δίκτυα, καθώς και ένα πλέγμα σιδήρου. Στο τέλος, εκτοξεύεται με πίεση σκυρόδεμα χωρίς να χρειάζεται να κατασκευαστεί ξυλότυπος. Το τοιχίο της πισίνας πρέπει να είναι στεγανό, κάτι που επιτυγχάνεται με πρόσμεικτα στεγανωτικά μάζας κατά τη σκυροδέτηση και με επαλείψεις στη συνέχεια. Για τις μόνιμες προκατασκευασμένες πισίνες χρησιμοποιούνται διάφοροι μέθοδοι που συνδυάζουν συνθετικά υλικά (fiberglass) και εύκαμ-πτα φύλλα PVC. Στην επιτόπου κατασκευή απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή στη σύνδεση των περιμετρικών τοιχωμάτων με την πλάκα του πυθμένα, όπως και πρόβλεψη του σφραγίσματος των αρμών.
Εσωτερικές πισίνες
Οι κλειστές πισίνες μπορεί να διαμορφωθούν στο εσωτερικό μιας κατοικίας, προσδίδοντας μια ιδιαίτερη όψη στο χώρο. Η απόλαυση της κολύμβησης ανεξαρτήτως καιρικών συνθηκών αποτελεί το βασικό πλεονέκτημά τους. Θα πρέπει, όμως, να ληφθεί μέριμνα για την αφαίρεση της υγρασίας -που εγκυμονεί πολλούς κινδύνους για ένα κτίριο- καθώς μια θερμαινόμενη πισίνα προκαλεί εξάτμιση 1-2 λίτρων νερού ανά ώρα. Επιπλέον, πρέπει να εξεταστεί η γειτνίασή της με τα δομικά στοιχεία του κτίσματος. Μια εσωτερική πισίνα μπορεί να συνδυαστεί με τη θέρμανση τόσο του νερού όσο και του χώρου διαμόρφωσής της. Τα είδη των συστημάτων θέρμανσης είναι αρκετά (ηλιακοί συλλέκτες, θέρμανση με καύση, αντλίες κτλ.) και επιλέγονται ανάλογα με το είδος της κατασκευής και τις επιθυμίες του χρήστη.· Οι πισίνες με κυμαινόμενο βάθος ενδείκνυνται για παιδιά, αλλά και για ανθρώπους με κινητικά προβλήματα ή μεγάλης ηλικίας.· Για να καθαρίσετε το εσωτερικό της πισίνας, εξοπλιστείτε με ειδικές σκούπες, βούρτσες, απορρυπαντικά και μια απόχη.
Aναλυτικά:

ΠΙΣΙΝΕΣ ΑΠΟ ΜΠΕΤΟΝ

Υπάρχουν δύο τύποι πισίνας από μπετόν.

Με υπερχείλιση

Σ’αυτή την περίπτωση ένα κανάλι υπερχείλισης τρέχει περιμετρικά της πισίνας και επενδύεται με πλαστική ή μαρμάρινη σχάρα.. Το νερό καλύπτει όλο το επιχείλιο της πισίνας και φτάνει να υπερχειλίσει ταυτόχρονα σε όλες τις πλευρές της πισίνας μέσα στην σχάρα. Έτσι έχουμε την μαγεία της υπερχείλισης όπου το βράδυ που είναι αναμμένα τα φώτα της πισίνας έχουμε αντανάκλαση φωτός επάνω στο επιχείλιο που έχει τοποθετηθεί σαν καθρέπτης, και κατά συνέπεια στον περιβάλλοντα χώρο της πισίνας. Όλη αυτή η κατάσταση κάνει την πισίνα να φαίνεται μεγαλύτερη και φυσικά καλύτερη αισθητικά από όλες τις άλλες λύσεις. Περισότερα

Με skimmer

Είναι οικονομικότερες από εκείνες με υπερχείλιση. Ο λόγος είναι ότι δεν χρειάζεται να κατασκευάσουμε περιμετρικό ή πλευρικό κανάλι υπερχείλισης περιμετρικά της πισίνας και δεν απαιτείται ένας επιπλέον χώρος νερού που λέγεται δεξαμενή υπερχείλισης και είναι απαραίτητος για την λειτουργία της πισίνας με υπερχείλιση. Λόγω αποφυγής όλων αυτών των κατασκευών έχουμε 20% έως και 30% διάφορα στο τελικό κοστολόγιο της πισίνας μας. Είναι ιδανική κατασκευή για μικρούς σχετικά χώρους. Περισότερα

ΠΙΣΙΝΑ ΠΡΟΚΑΤ (ΧΩΡΙΣ ΑΔΕΙΑ)

Τα βασικά στοιχεία μιας προκατασκευασμένης πισίνας είναι :

  • Μεταλλικά panels από γαλβανισμένη λαμαρίνα που δίνουν το σχήμα και τις διαστάσεις της πισίνας. Τα μεταλλικά panels σταθεροποιούνται στη τσιμεντένια βάση με μp.gkigtirtr5.jpgεταλλικά βύσματα.. Συνδέονται μεταξύ τους με γαλβανισμένες βίδες με παράλληλη παρεμβολή την τριγωνική αντιστήριξη .
  • Τρίγωνα αντιστήριξης: Τριγωνικό πλαίσιο γαλβανισμένο εν θερμώ στους 600oC. H τριγωνική αντιστήριξη στεραιώνεται στη βάση με δυο μεταλλικά εκτονούμενα βύσματα με παρεμβολή μηχανισμού ρύθμισης της καθετοποίησης του panels. Περισότερα

LINER PVC

Το liner εφαρμόζεται πάντα σε πισίνες με μεταλλικό σκελετό και γενικώς στις προκατασκευασμένες με πάχος 1,5 χιλ. Το liner υπάρχει σε πολλά χρώματα για να μπορεί να καλύπτει ευρύ φάσμα αισθητικών επιλογών.

Αναπόσπαστο μέρος της όλης κατασκευής αποτελεί το μηχανοστάσιο – η καρδιά του εγχειρήματος. Μπορούμε ανάλογα με τις κατασκευαστικές δυνατότητες και το διαθέσιμο χώρο να δημιουργήσουμε το κατάλληλο μηχανοστάσιο.

Be Sociable, Share!

נערות ליווי