Πισίνα με υπερχείλιση

Πισίνα με περιμετρικό κανάλι υπερχείλισης

 πισίνα με  υπερχείλιση

Περιπτώσεις πισίνας με κανάλι υπερχείλισης

Είναι οι περιπτώσεις που τρέχει περιμετρικά στην πισίνα ένα κανάλι υπερχείλισης όπου επενδύεται με πλαστική ή μαρμάρινη σχάρα, 25 εκ. φάρδους για λόγους αισθητικής της πισίνας.

Το νερό καλύπτει όλο το επιχείλιο  στην πισίνα και φτάνει να υπερχειλίζει ταυτόχρονα σε όλες τις πλευρές της πισίνας,  μέσα στην σχάρα.

Έτσι έχουμε μια μαγική πισίνα με υπερχείλιση, όπου το βράδυ που είναι αναμμένα τα φώτα της πισίνας, δημιουργείται  αντανάκλαση φωτός επάνω στο επιχείλιο  που έχει τοποθετηθεί σαν καθρέπτης, και κατά συνέπεια στον περιβάλλοντα χώρο της πισίνας.

Όλη αυτή η κατάσταση κάνει την πισίνα να φαίνεται μεγαλύτερη και φυσικά καλύτερη αισθητικά από όλες τις άλλες λύσεις.

 


Πισίνα με κανάλι υπερχείλισης

Στις περιπτώσεις δημόσιων κολυμβητηρίων,στις  ιδιωτικές πισίνες ειδικά στις εσωτερικές πισίνες, ένα από τα προαπαιτούμενα για τις προδιαγραφές DIN  είναι η ανά κυκλοφορία του νερού με κανάλι υπερχείλισης.

Λειτουργία υπερχείλισης σε πισίνα

Στη περίπτωση αυτή η στάθμη του νερού είναι στο υψηλότερο σημείο στην άκρη της υπερχείλισης. Έτσι η πισίνα γεμίζει με νερό μέχρι την στέψη.

Το νερό που υπερχειλίζει κατευθύνεται στο κανάλι, και εκεί μέσω  σωληνώσεων καταλήγει στη δεξαμενή υπερχείλισης.

Στη δεξαμενή υπερχείλισης, ρυθμίζεται η στάθμη με την  ποσότητα φρέσκου νερού, στην συνέχεια, μέσω της αντλίας ανά κυκλοφορίας, το νερό οδηγείται στο φίλτρο, εκεί θερμαίνεται, απολυμαίνεται και ξανά οδηγείται πίσω στη πισίνα.

Πλεονεκτήματα σε πισίνα με υπερχείλιση

  • Καλύτερες κλιματικές συνθήκες σε περίπτωση εσωτερικής πισίνας
  • Η επιφάνεια της πισίνας παραμένει περισσότερο καθαρή.
  • Καλύτερη εμφάνιση με την στάθμη της πισίνας.
  • Δεν υπάρχουν ανεπιθύμητα σκουπιδάκια στις γωνίες της πισίνας