Please Wait For Loading

Ξενοφώντος 112, Καλλιθέα 176 74 pisina.gr@gmail.com

Τύποι πισίνας – κατασκευή - Πισίνες Προκάτ Μπετόν | ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ

    You Here!
  • Home
  • Τύποι πισίνας – κατασκευή

Υπάρχουν διάφοροι τύποι πισίνας ανάλογα με τον τρόπο κατασκευής.

Οι πισίνες διακρίνονται σε χτιστές και προκατασκευασμένες, παρουσιάζοντας μεγάλες διακυμάνσεις στο κόστος. Στην πρώτη περίπτωση, αφού ολοκληρωθούν οι εργασίες εκσκαφής του εδάφους, η πισίνα καλουπώνεται εξαρχής και χτίζεται από μπετόν ή εκτοξευόμενο σκυρόδεμα, ενώ στη δεύτερη συναρμολογείται και τοποθετείται αμέσως μετά από την εκσκαφή.

Οι προκατασκευασμένες πισίνες, ανάλογα με τον τρόπο τοποθέτησής τους, χωρίζονται σε μόνιμες και προσωρινές. Οι μόνιμες παραδίδονται με τον απαραίτητο εξοπλισμό λειτουργίας και τοποθετούνται βυθισμένες στο έδαφος πάνω σε στρώση αδρανών υλικών ή ελαφρά οπλισμένου σκυροδέματος.

Παράγονται σε τυποποιημένες διαστάσεις, μορφές και μεγέθη σύμφωνα με το καλούπι που διαθέτει ο κατασκευαστής.

Οι προσωρινές τοποθετούνται χωρίς προεργασία πάνω στο έδαφος, σε επίπεδη και ομαλή επιφάνεια, έχουν σχήμα κυκλικό ή ορθογώνιο και απλό εξοπλισμό. Κατασκευάζονται από μια ανθεκτική μεμβράνη με μεταλλικό σκελετό, έχουν σχετικά μικρό βάθος και μεταφέρονται εύκολα.

Για την κατασκευή ή τοποθέτηση μιας προκατασκευασμένης πισίνας, το άνοιγμα πρέπει να είναι μεγαλύτερο από τις διαστάσεις της.Οι χτιστές πισίνες κατασκευάζονται από μπετόν (στο στάδιο της σκυροδέτησης προβλέπεται ο εντοιχισμός των δικτύων και των φωτιστικών), ακολουθεί το σοβάτισμα με στεγανή, πατητή τσιμεντοκονία και η διαμόρφωση της τελικής επιφάνειας με ειδικού τύπου πλακάκι ή χρώμα.

Οι πισίνες από εκτοξευόμενο σκυρόδεμα (gunite) έχουν τη δυνατότητα να πάρουν οποιοδήποτε ακανόνιστο σχήμα. Μετά από την εκσκαφή τοποθετούνται στα τοιχώματα τα υδραυλικά και τα ηλεκτρικά δίκτυα, καθώς και ένα πλέγμα σιδήρου. Στο τέλος, εκτοξεύεται με πίεση σκυρόδεμα χωρίς να χρειάζεται να κατασκευαστεί ξυλότυπος.

Το τοιχίο της πισίνας πρέπει να είναι στεγανό, κάτι που επιτυγχάνεται με πρόσμειξη στεγανωτικών μάζας κατά τη σκυροδέτηση και με επαλείψεις στη συνέχεια. Για τις μόνιμες προκατασκευασμένες πισίνες χρησιμοποιούνται διάφοροι μέθοδοι που συνδυάζουν συνθετικά υλικά (fiberglass) και εύκαμπτα φύλλα PVC.

Στην επιτόπου κατασκευή απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή στη σύνδεση των περιμετρικών τοιχωμάτων με την πλάκα του πυθμένα, όπως και πρόβλεψη του σφραγίσματος των αρμών.

Εσωτερικές πισίνες

Οι κλειστές πισίνες μπορεί να διαμορφωθούν στο εσωτερικό μιας κατοικίας, προσδίδοντας μια ιδιαίτερη όψη στο χώρο.

Η απόλαυση της κολύμβησης ανεξαρτήτως καιρικών συνθηκών αποτελεί το βασικό πλεονέκτημά τους. Θα πρέπει, όμως, να ληφθεί μέριμνα για την αφαίρεση της υγρασίας -που εγκυμονεί πολλούς κινδύνους για ένα κτίριο- καθώς μια θερμαινόμενη πισίνα προκαλεί εξάτμιση 1-2 λίτρων νερού ανά ώρα. Επιπλέον, πρέπει να εξεταστεί η γειτνίασή της με τα δομικά στοιχεία του κτίσματος.

Μια εσωτερική πισίνα μπορεί να συνδυαστεί με τη θέρμανση τόσο του νερού όσο και του χώρου διαμόρφωσης της.

Τα είδη των συστημάτων θέρμανσης είναι αρκετά (ηλιακοί συλλέκτες, θέρμανση με καύση, αντλίες κτλ.) και επιλέγονται ανάλογα με το είδος της κατασκευής και τις επιθυμίες του χρήστη.

Οι πισίνες με κυμαινόμενο βάθος ενδείκνυνται για παιδιά, αλλά και για ανθρώπους με κινητικά προβλήματα ή μεγάλης ηλικίας.· Για να καθαρίσετε το εσωτερικό της πισίνας, εξοπλιστείτε με ειδικές σκούπες, βούρτσες, απορρυπαντικά και μια απόχη.

Πισίνες από μπετόν 

Υπάρχουν δύο τύποι πισίνας από μπετόν:

  • Με υπερχείλιση
  • Με Skimmer

Κατάλογος κατασκευής πισίνας

Τύποι πισίνας και τιμές –  Κατάλογος 2014 (12mb)

Μπορείτε να κατεβάσετε τον κατάλογο μας για να ενημερωθείτε για τους τύπους πισίνας και τις τιμές τους.